Nákvæmari leit

Leita eftir ATCvet flokkun

  • Hjálp
    Smellið á viðeigandi bókstaf hér að ofan til þess að velja ATC flokk

    ATCvet flokkun: Anatomical Therapeutic Chemical classification

    ATCvet-flokkun er 5 þrepa flokkunarkerfi fyrir dýralyf þar sem lyf eru flokkuð eftir því í hvaða líffærakerfi þeim er aðallega ætlað að hafa áhrif. Þannig er A flokkur (alimentary) meltingarfæra- og efnaskiptalyf, B flokkur (blood) blóðlyf, C flokkur (cardiovascular) hjarta og æðasjúkdómalyf o.s.frv. Neðsta þrep flokkunarinnar flokkar eftir virka efninu í lyfinu, þar er að finna skráð heiti lyfja á markaði á Íslandi.

 ATC FlokkurATC Heiti
QAMELTINGARFÆRI OG EFNASKIPTI
QA01MUNN- OG TANNLYF
QA02LYF VIÐ SÝRUTENGDUM SJÚKDÓMUM
QA03LYF VIÐ STARFRÆNUM MELTINGARFÆRASJÚKDÓMUM
QA04LYF VIÐ UPPKÖSTUM OG LYF VIÐ ÓGLEÐI
QA05GALLLYF OG LIFRARLYF
QA06LYF VIÐ HÆGÐATREGÐU
QA07STOPPANDI LYF, LYF VIÐ ÞARMARBÓLGUM/ÞARMASÝKINGUM
QA08LYF VIÐ OFFITU, ÖNNUR EN SÉRFÆÐI
QA09MELTINGARLYF, Þ.Á M. ENSÍM
QA10SYKURSÝKISLYF
QA11VÍTAMÍN
QA12STEINEFNI
QA13STYRKJANDI LYF (TONICA)
QA14VEFAUKANDI LYF TIL ALTÆKRAR NOTKUNAR (SYSTEMIC USE)
QA15LYSTARÖRVANDI LYF
QA16ÖNNUR MELTINGARFÆRA- OG EFNASKIPTALYF