Nákvæmari leit

Leita eftir ATCvet flokkun

  • Hjálp
    Smellið á viðeigandi bókstaf hér að ofan til þess að velja ATC flokk

    ATCvet flokkun: Anatomical Therapeutic Chemical classification

    ATCvet-flokkun er 5 þrepa flokkunarkerfi fyrir dýralyf þar sem lyf eru flokkuð eftir því í hvaða líffærakerfi þeim er aðallega ætlað að hafa áhrif. Þannig er A flokkur (alimentary) meltingarfæra- og efnaskiptalyf, B flokkur (blood) blóðlyf, C flokkur (cardiovascular) hjarta og æðasjúkdómalyf o.s.frv. Neðsta þrep flokkunarinnar flokkar eftir virka efninu í lyfinu, þar er að finna skráð heiti lyfja á markaði á Íslandi.

 ATC FlokkurATC Heiti
QJSÝKINGALYF TIL ALTÆKRAR NOTKUNAR (SYSTEMIC USE)
QJ01BAKTERÍULYF TIL ALTÆKRAR NOTKUNAR (SYSTEMIC USE)
QJ02SVEPPASÝKINGALYF TIL ALTÆKRAR NOTKUNAR (SYSTEMIC USE)
QJ04LYF GEGN MÝKÓBAKTERÍUM
QJ05VEIRULYF TIL ALTÆKRAR NOTKUNAR (SYSTEMIC USE)
QJ51BAKTERÍULYF TIL NOTKUNAR Í SPENA
QJ54SPENALYF GEGN MÝKÓBAKTERÍUM